Gashaard open of gesloten systeem

Gashaard: open of gesloten systeem?

Elke gashaard heeft zuurstof nodig. Die zorgt immers voor de verbranding. Waar die zuurstof vandaan komt, verschilt echter. U kunt kiezen uit een ‘open’ systeem en een ‘gesloten’ systeem. Wat zijn de verschillen en waar moet u rekening mee houden?

Open gashaard systeem

Bij een open gashaard systeem is de benodigde zuurstof direct afkomstig uit de ruimte waar de gashaard staat, bijvoorbeeld de woonkamer. De rookgassen worden naar buiten afgevoerd via een rookkanaal (meestal een schoorsteen). U kunt dit het beste vergelijken met een ‘ouderwetse’ openhaard. De vlammen staan in open verbinding met de ruimte. Afhankelijk van de haard is er wel of geen glasplaat tussen het vuur en de ruimte. Een “open verbranding” wil dus niet zeggen dat er geen glasplaat is voor het vuur. Bij de haarden waar er geen glasplaat tussen het vuur en de ruimte is geeft dit extra sfeer en u kijkt direct in het open vlammenspel. De behaaglijkheid komt voort uit de directe stralingswarmte en de gaskachel zelf levert relatief minder convectiewarmte.

Goede ventilatie noodzaak

Heel belangrijk bij een open systeem is echter voldoende ventilatie: de restgassen moeten gemakkelijk door het rookkanaal naar buiten verdwijnen door natuurlijke trek. Als er in de ruimte mechanische ventilatie is (bijvoorbeeld een afzuigkap bij een open keuken), kunnen de afvalstoffen niet goed worden afgevoerd. Althans niet zonder dat u speciale voorzieningen laat treffen. Goed om rekening mee te houden.

Gesloten gashaard systeem

Bij een gesloten gashaardsysteem staat het vuur niet in open verbinding met het vertrek. De aangevoerde lucht komt van buiten en de rookgassen worden rechtstreeks naar de buitenlucht afgevoerd. De verse lucht én de rookgassen lopen door een en dezelfde, dubbelwandige buis. Er gelden geen speciale eisen wat betreft ventilatie. Hier staat de ontwikkeling niet stil, zo zijn er tegenwoordig ook nieuwe opties voor hoe het rookkanaal kan lopen. Via bijvoorbeeld de kruipruimte of met extra bochten. Hierdoor is een gashaard met gesloten systeem mogelijk op plaatsen waar dit eerst niet kon. Lees hier alles over in het artikel over de DRU PowerVent®.

Meer rendement

Bij een gesloten systeem zitten de vlammen altijd achter glas. Dat is uiteraard veiliger, maar meer dan dat: de haard zelf wordt warmer dan bij een open systeem. Dit levert verhoudingsgewijs meer convectiewarmte waardoor de hele kamer aangenaam warm wordt. Bovendien wordt de aangevoerde koude buitenlucht door de dubbelwandige buis voorverwarmd. U krijgt dus meer rendement van uw kachel.

Aansluiting gesloten systeem op bestaande schoorsteen

Een gesloten gashaard stelt meer eisen aan het rookgaskanaal dan een open systeem. Immers, zowel de verse buitenlucht als de rookgassen lopen door dezelfde dubbelwandige buis. Wanneer er een volledig nieuw rookkanaal aangelegd wordt is dat geen probleem. Voor een bestaande schoorsteen kan in het algemeen gesteld worden dat het rookkanaal aan de volgende eisen moet voldoen.

  • een minimale diameter van ø 150mm
  • een zeer grondige reiniging van de bestaande schoorsteen
  • vanaf de gashaard naar schoorsteen dient eerst een multiventpijp geplaatst te worden
  • in het rookkanaal kan een flexibele buis geplaatst worden

Vergelijking open en gesloten verbranding

De aanschaf van een gesloten systeem is over het algemeen aantrekkelijker, zeker wanneer er geen bestaande schoorsteen is of wanneer de schoorsteen voldoet aan de gestelde eisen. Bovendien geeft een gesloten systeem meer rendement. De meeste mensen kiezen dan ook voor een gesloten systeem. Hieronder een samenvatting van de overwegingen om te kiezen voor een van beide systemen.

Wanneer kiezen voor open verbranding?

In de onderstaande gevallen is het verstandig om een gashaard met open verbranding te kiezen:

  • Bij het het vervangen van een (open) haard door een moderne gashaard. Al groeit het aanbod aan inzethaarden met een gesloten verbrandingssysteem snel
  • Bij het plaatsen van een gashaard in een bestaande schouw
  • Wanneer er weinig ruimte is om een rookgasafvoer aan te leggen

Wanneer kiezen voor gesloten verbranding

Op het moment dat een van de onderstaande situaties zich voordoet is het bijna altijd verstandig om voor een gashaard met gesloten verbranding te kiezen:

  • De haard wordt geplaatst in een goed geïsoleerde woning
  • Bij mechanische ventilatie van de ruimte
  • De haard wordt naast sfeerverwarming ook als warmtebron gebruikt

Bekijk alle onze gashaarden.

Vraag advies!

Gashaard met open of gesloten systeem? Dat hangt dus af van de omstandigheden én eventueel uw eigen voorkeuren. Laat u daarom vrijblijvend adviseren over de beste oplossing, voor een systeem dat perfect aansluit op uw situatie!

Scroll naar boven